ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 6 luty 2017 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 23 z dnia 19.01.2017 roku.
3.Zatwierdzenie planu pracy komisji na rok 2017
4.Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – projekt nr 28.2017
5.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2016 w Gminie Bogatynia.
6.Sprawy różne, wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Filip Barbachowski