ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 7 lutego 2017 roku o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 30 z dnia 18 stycznia 2017 roku.
3.Sprawy różne, wnioski.
4.Zamknięcie posiedzenia.


Wiceprzewodniczący Komisji
Artur Siwak