ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 luty 2017 roku o godz. 15.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 24 z dnia 6.02.2017 roku.
3.Omówienie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
4.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Filip Barbachowski