ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 luty 2017 roku o godz. 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 25 z dnia 13.02.2017 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – projekt nr 32.2017
4.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Filip Barbachowski