ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 luty 2017 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z proponowanym porządkiem obrad:


1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 26 z dnia 16.02.2017 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia /projekt nr 33.2017/
4.Projekt uchwały w sprawie  ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla grupy taryfowej stanowiącej gospodarstwa domowe na terenie miasta i gminy Bogatynia /projekt nr 34.2017/
5.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Filip Barbachowski