ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 luty 2017 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:


1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 39 z posiedzenia komisji w dniu 6 lutego 2017 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia /projekt nr 33.2017/
4.Projekt uchwały w sprawie  ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla grupy taryfowej stanowiącej gospodarstwa domowe na terenie miasta i gminy Bogatynia /projekt nr 34.2017/
5.Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Powiatu Zgorzeleckiego na rzecz Gminy Bogatynia /projekt nr 35.2017/
6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 36.2017/
7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 37.2017/
8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 38.2017
9.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/328/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 39.2017/
10.Sprawy różne, wnioski.
11.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Kubica