ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 marca 2017 roku o godz. 8 30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 25 z dnia 23.02.2017 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok/Projekt nr 71.2017/
4.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji 

Marek Marczak