W sprawie:
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia

Data uchwały:
2017-03-28

Numer uchwały:
LV/459/17

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia