ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu  8 maja 2017 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 33 z dnia 27 marca 2017 roku.
3.Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Bogatynia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku /policja/
4.Sprawozdanie roczne z działalności SP ZOZ w Bogatyni za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.


Wiceprzewodniczący Komisji

Artur Siwak