ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 maja 2017 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 26 z dnia 28.03.2017 roku.
3.Sprawozdanie roczne z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.  


Przewodniczący Komisji 
Marek Marczak