ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 czerwca 2017 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:


1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 27 z dnia 15.05.2017 roku.
3.Przyjęcie protokołu nr 28 z dnia 17.05.2017 roku.
4.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2016 rok.
5.Wniosek Nr 1/B/2017 z dnia 21.04.2017 Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w sprawie umorzenia zaległości czynszowych lokatorom lokali komunalnych, potwierdzone postanowieniami komorniczymi.
6.Sprawy różne.
7.Zamknięcie posiedzenia


Przewodniczący Komisji 
Marek Marczak