ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  12 czerwca 2017 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z proponowanym porządkiem obrad:


1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 29 z dnia 17.05.2017 roku.
3.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2016 rok.
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

Filip Barbachowski