ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 czerwca 2017 roku o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 42 z posiedzenia komisji w dniu 11 maja 2017 roku.
3.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2016 rok.
4.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy – projekt nr 87.2017
5.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy – projekt nr 88.2017
6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego – projekt nr 89.2017
7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego – projekt nr 90.2017
8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu garażu i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego – projekt nr 91.2017
9.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego – projekt nr. 92.2017
10.Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg zlokalizowanych na terenie gminy Bogatynia – projekt nr 93.2017
11.Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg w gminie Bogatynia do kategorii dróg gminnych – projekt nr 94.2017
12.Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg w gminie Bogatynia do kategorii dróg gminnych – projekt nr 95.2017
13.Analiza stanu rolnictwa w Gminie Bogatynia.
14.Sprawy różne, wnioski.
15.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Kubica