ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 lipca 2017 roku o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 29 z dnia 12.06.2017 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok – projekt nr 112.2017.
4.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2017-2025 - projekt nr 113.2017
5.Sprawy różne.
6.Zamknięcie posiedzenia


Przewodniczący Komisji 

    Marek Marczak