Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 78/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

 

ZARZĄDZENIE NR 78/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 01.09.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016. 446 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 156/12 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 05 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni (tekst jednolity Zarządzenie Nr 53/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 09.06.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, zmieniony Zarządzeniem Nr 80/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 02.09.2016r., Zarządzeniem Nr 87/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 21.09.2016r., Zarządzeniem Nr 91/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 13.10.2016r., Zarządzeniem Nr 102/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 18.11.2016r., Zarządzeniem Nr 6/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 17.01.2017r. oraz Zarządzeniem Nr 18/17 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 01.03.2017r.) wprowadza się następujące zmiany:

 1. W Rozdziale I § 3 ustęp 3 dodaje się pkt 6
  "Kierownik Kancelarii Urzędu"
   
 2. W Rozdziale II § 4 ustęp 1 pkt 24 otrzymuje brzmienie:
  "Sprawuje ogólny nadzór nad funkcjonowaniem komórek organizacyjnych urzędu oraz samodzielnych stanowisk pracy i bezpośrednio koordynuje działalność Wydziału Gospodarki Gruntami i Handlu, Biura Burmistrza, Działu Planistyki i Zagospodarowania Przestrzennego Biura Rady Miejskiej, Urzędu Stanu Cywilnego, Działu Kontroli, audytora wewnętrznego, Doradcy Burmistrza oraz Samodzielnym Stanowiskiem - pełnomocnikiem Burmistrza ds. ochrony środowiska i naliczania opłat środowiskowych.
   
 3. W Rozdziale II § 4 ustęp 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  "Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji w zakresie powierzonych mu obowiązków sprawuje bezpośredni nadzór nad: Wydziałem Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, Wydziałem Funduszy Zewnętrznych, Wydziałem Przygotowania Inwestycji, Wydziałem Realizacji Inwestycji, Samodzielnym Stanowiskiem ds. komunalnych"
   
 4. W Rozdziale II § 4 ustęp 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
  "Nadzoruje pracę Kancelarii Urzędu, Wydziału Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej, Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Wydziału - Organizacyjno - Prawnego oraz Wydziału BHP"
   
 5. W Rozdziale II § 4 ustęp 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
  "Pracownicy na samodzielnych stanowiskach wykonują pracę z zakresu:
  1) Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pomocy rodzinie - RA
  2) Kontroli - BK
  3) Spraw komunalnych - IZK
  4) Ochrony środowiska i naliczania opłat środowiskowych - BIO.
   
 6. W Rozdziale IV § 7 otrzymuje brzmienie:
  "W skład urzędu miasta i gminy wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1) Biuro Burmistrza - BB
  2) Dział Planistyki i Zagospodarowania Przestrzennego - BZP
  3) Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu - BH
  4) Dział Kontroli - BK
  5) Urząd Stanu Cywilnego - USC
  6) Wydział Organizacyjno - Prawny - SP
  7) Biuro Rady Miejskiej - SBR
  8) Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - SOR
  9) Wydział Finansowy - GF
  10) Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych - RS
  11) Wydział Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - IZO
  12) Wydział Funduszy Zewnętrznych - IZF
  13) Wydział Przygotowania Inwestycji - IPI
  14) Wydział Realizacji Inwestycji - IRI
  15) Audytor wewnętrzny - BW
  16) Samodzielne Stanowiska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pomocy Rodzinie - RA
  17) Wydział BHP i p.poż - BHP
  18) Doradca Burmistrza - BD
  19) Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej - REK
  20) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej - SOW
  21) Samodzielne Stanowisko ds. komunalnych - IZK
  22) Samodzielne Stanowisko - pełnomocnik Burmistrza ds. ochrony środowiska i naliczania opłat środowiskowych - BIO
  23) Kancelaria urzędu - SKU"
   
 7. W Rozdziale IV § 8 ust.1 otrzymuje brzmienie:
  "W urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
  1) Sekretarz Gminy
  2) Skarbnik Gminy
  3) Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Prawnego
  4) Kierownik Biura Rady Miejskiej
  5) Kierownik Kancelarii Urzędu
  6) Z-ca Kierownika Kancelarii Urzędu
  7) Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Handlu
  8) Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
  9) Z-ca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
  10) Naczelnik Wydziału Przygotowania Inwestycji
  11) Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
  12) Z-ca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
  13) Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych
  14) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  15) Zastępca Kierownika USC
  16) Kierownik Biura Burmistrza
  17) Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
  18) Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji
  19) Audytor wewnętrzny
  20) Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej
  21) Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej"
   
 8. W Rozdziale V § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie:
  "1. Biuro Burmistrza
  realizuje zadania z zakresu:
  1) Obsługi kancelaryjno - biurowej Burmistrza Miasta i Gminy.
  2) Obsługi procesu rozpatrywania wniosków wymagających stanowiska lub decyzji Burmistrza.
  3) Obsługi procesu udzielania odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
  4) Przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg.
  5) Udostępniania informacji publicznej w zakresie działalności Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.
  6) Nadzoru właścicielskiego nad spółkami gminnym.
  7) Postępowanie w przedmiocie rozpatrzenia petycji.
  8) Gromadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzanymi przez podmioty zewnętrzne kontrolami: Najwyższą Izbę Kontroli oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.
  9) Prowadzenia rejestrów:
      a) Centralnego Rejestru Umów,
      b) Centralnego Rejestru Skarg,
      c) Rejestru Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia,
      d) Rejestru wniosków o udostępnianie informacji publicznej,
      e) Rejestru kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne,
      f) Rejestru upoważnień i pełnomocnictw Burmistrza dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni,
      g) Rejestru upoważnień i pełnomocnictw Burmistrza.
  10) Sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Działu Planistyki i Zagospodarowania Przestrzennego."
   
 9. W Rozdziale V § 10 ust.20 zmienia się nazwę komórki na:
  "Wydział BHP i P.POŻ"
  oraz
  dodaje się pkt 33 w brzmieniu:
  "Przeprowadzanie szkoleń bhp w podległych jednostkach organizacyjnych Gminy."
   
 10. W Rozdziale V § 10 w ust.22 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
  "Realizacja zadań z zakresu nadzoru nad działalnością jednostek ochotniczych straży pożarnych".
   
 11. W Rozdziale V w § 10 skreśla się ust.26.
   
 12. W Rozdziale V § 10 dodaje się ust.32 w brzmieniu:
  "Biuro Planistyki i Zagospodarowania Przestrzennego
  realizuje zadania:

  1. Ustalanie i naliczanie renty planistycznej i opłaty adiacenckiej.
  2. Kształtowanie polityki przestrzennej gminy."

§ 3. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 78/2017r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Tekst jednolity regulaminu organizacyjnego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Regulamin Organizacyjny - Tekst jednolity z dnia 1 września 2017 (923.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Schemat Organizacyjny z dnia 1 września 2017 (614.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:UMiG Bogatynia
Źródło informacji:Katarzyna Chmielarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomek Kuczaj
Data wprowadzenia:2017-09-07 08:35:14
Opublikował:Tomek Kuczaj
Data publikacji:2017-09-07 08:59:21
Ostatnia zmiana:2017-09-07 08:59:39
Ilość wyświetleń:735

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij