ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 września 2017 roku o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:


Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 44 z posiedzenia komisji w dniu 18 lipca 2017 roku.
3.Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2017 roku.
4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienia od obowiązku trybu przetargowego i ponowne zawarcie umowy dzierżawy gruntu /projekt nr 130.2017/.
5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 131.2017/.
6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem garażu i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 132.2017/.
7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 134.2017/.
8.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy /projekt nr 135.2017/.
9.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu I Bogatynia /projekt nr 136.2017/.
10.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasna Góra /projekt nr 137/2017/.
11.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Bogatynia na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego: przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu /projekt nr 138/2017/.
12.Sprawy różne, wnioski.
13.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Kubica