ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 września 2017 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 29 z posiedzenia komisji w dniu 12.06.2017 roku.
3.Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji.
4.Sprawy różne, wnioski
5.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji

Krystyna Dudziak - Piwowarska