ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 02 października 2017 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych z proponowanym porządkiem obrad:


Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 30 z posiedzenia komisji w dniu 26.09.2017 roku.
3.Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2017 roku.
4.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Bogatynia na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego: przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu /projekt nr 138/2017/.
5.Informacja nt. funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy.
6.SP ZOZ w Bogatyni sytuacja bieżąca, planowane kontrakty, sytuacje finansowe.
7.Sprawy różne, wnioski
8.Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

Krystyna Dudziak - Piwowarska