ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  02 października 2017 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 29 z dnia 12.06.2017 roku.
3.Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2017 roku.
4.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Bogatynia na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego: przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu /projekt nr 138/2017/.
5.Sprawy różne.
6.Zamknięcie posiedzenia


Przewodniczący Komisji 

Marek Marczak