ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 03 października 2017 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 30 z dnia 12 czerwca 2017 roku.
3.Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2017 roku.
4.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Bogatynia na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego: przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu /projekt nr 138/2017/.
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Filip Barbachowski