ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 listopada 2017 roku o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych z proponowanym porządkiem obrad:


Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 31 z posiedzenia komisji w dniu 03 października 2017 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogatynia /projekt nr 149.2017/.
4.Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /projekt nr 150.2017/.
5.Informacja nt. działalności i sytuacji ekonomicznej spółek komunalnych oraz zakładu budżetowego za 2016 rok.
6.Sprawy różne, wnioski
7.Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

Krystyna Dudziak - Piwowarska