ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 grudnia 2017 roku o godz. 15.00 odbędzie się Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:


Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 48 z posiedzenia komisji w dniu 23 listopada 2017 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2018-2026 /projekt nr 169.2017/.
4.Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2018 rok /projekt nr 170.2017/.
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Kubica