ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  11 grudnia 2017 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 31 z dnia 20 listopada 2017 roku oraz protokołu nr 32 z posiedzenia komisji w dniu 28 listopada 2017 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2018-2026 /projekt nr 169.2017/.
4.Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2018 rok /projekt nr 170.2017/.
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji 

Marek Marczak