ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 grudnia 2017 roku o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 33 z dnia 11 grudnia 2017 r.
3.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 r.
4.Sprawozdanie z działalności placówek kulturalnych i sportowych na terenie gminy(OSiR, BOK, BP).
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Filip Barbachowski