ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2018 roku o godz. 14.00 odbędzie się Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:


Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 49 z posiedzenia komisji w dniu 11 grudnia 2017 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni na 2018 rok /projekt nr 3.2018/.
4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 1.2018/.
5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 2.2018/.
6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Zgorzeleckiego /projekt nr 4.2018/.
7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 5.2018/.
8.Sprawy różne, wnioski.
9.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Kubica