ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2018 roku   o godz. 15.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 7 z dnia 7 lutego 2017 r.
3.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni na 2018 rok /projekt nr 3.2018/.
4.Przyjęcie planu pracy komisji na 2018 rok.
5.Sprawy różne, wolne wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji 
              
Henryk Komarnicki