ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  30 stycznia 2018 r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 34 z dnia 19 grudnia 2017 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni na 2018 rok /projekt nr 3.2018/.
4.Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok /projekt nr 6.2018/.
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji 

Marek Marczak