ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2018 roku o godz. 15.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich
i Praworządności z proponowanym porządkiem obrad:


1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 37 z posiedzenia komisji w dniu 11 grudnia 2017 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni na 2018 rok /projekt nr 3.2018/.
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

Katarzyna Piestrzyńska - Fudali