ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 marca 2018 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 35 z posiedzenia komisji w dniu 27 lutego 2018 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji /projekt nr 28.2018/.
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Filip Barbachowski