ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 marca 2018  roku o godz. 15.00 odbędzie się Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:


Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 52 z posiedzenia komisji w dniu 1 marca 2018 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji /projekt nr 28.2018/.
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Kubica