ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  12 marca. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 36 z dnia 01.03.2018 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji / projekt nr 28.2018/
4.Przedstawienie planu pracy Komisji ds. Budżetu
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji 
Marek Marczak