ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 marca 2018 roku o godz. 15.00w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 36 z dnia 27 lutego 2018 r.
3.Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji /projekt nr 18.2018/.
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji
Krystyna Dudziak - Piwowarska