ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 marca 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 8 z dnia 29 stycznia 2018 r.
3.Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji /projekt nr 28.2018/
4.Przyjęcie planu pracy komisji na 2018 rok.
5.Sprawy różne, wolne wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.


V-ce Przewodniczący Komisji 
              
Tomasz Tracz