ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  28 maja o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 38 z dnia 22.03.2018 roku.
3.Informacja nt. działalności i sytuacji ekonomicznej spółek komunalnych oraz zakładu budżetowego za 2017 rok /BWIO, GPO, GZMK, PEC, TBS, MZGK/
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.

V-ce  Przewodnicząca  Komisji 
Krystyna Gnacy