ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 37 z posiedzenia komisji w dniu 22 marca 2018 roku.
3.Informacja nt. działalności i sytuacji ekonomicznej spółek komunalnych oraz zakładu budżetowego za 2017 rok /BWiO, GPO, GZMK, PEC, TBS, MZGK/.
4.Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego /projekt nr 57.2018/.
5.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Filip Barbachowski