ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 czerwca 2018 r. o godz. 14.40 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 38 z posiedzenia komisji w dniu 30 maja 2018 roku.
3.Sprawozdanie z realizacji wypoczynku zimowego oraz przedstawienie planów w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.
4.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2017 rok.
5.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Filip Barbachowski