ZAWIADOMIENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 czerwca o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu  z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 38 z dnia 22.03.2018 roku.
3.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2017 rok.
4.Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok ./projekt nr 65.2018/
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący  Komisji 
Marek Marczak