ZAWIADOMIENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 czerwca 2018 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 39 z dnia 11 czerwca 2018 r.
3.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2017 rok.
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Krystyna Dudziak-Piwowarska