KOMUNIKAT

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II
z dnia 14 sierpnia 2018 roku

o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie § 9 pkt 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246)

podaję do wiadomości publicznej, że

zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych mających siedzibę na obszarze powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego, będą przyjmowane do dnia 27 sierpnia 2018 r. od następujących podmiotów:

  1. komitetów wyborczych wyborców,
  2. komitetów wyborczych stowarzyszeń lub organizacji społecznych.

Miejsce przyjmowania zawiadomień:
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze,
ul. Gustawa Morcinka 33A w godzinach urzędowania, tj.:
w poniedziałki w godz. 800 - 1600, od wtorku do piątku w godz. 730 - 1530
oraz w dniu 25.08.2014 r. (sobota) w godz. 900- 1300.

W przypadku przesłania zawiadomienia pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki do Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

Wzory dokumentów dotyczących zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego dostępne są w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze oraz na stronie internetowej http://jelenia-gora.kbw.gov.pl/

Komisarz Wyborczy
w Jeleniej Górze II
/-/ Michał Chudzik