Wydział Nieruchomości, Zagospodarowania Przestrzennego i Spraw Mieszkaniowych
Naczelnik Wydziału 
Lucyna Pędrak

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Naczelnik Wydziału 
Monika Żądeł 
      
Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji    
Naczelnik Wydziału 
Piotr Sudnik

Wydział Infrastruktury Społecznej i Działaności Gospodarczej
Naczelnik Wydziału
Janusz Michalski

Wydział Administracyjny
Naczelnik Wydziału
Małgorzata Król

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Naczelnik Wydziału 
Mariola Danielewska

Wydział Finansowo - Budżetowy
Naczelnik Wydziału
Beata Skoryna 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Naczelnika Wydziału
Renata Marciniak

Dział Kontroli
Ewa Kowalczyk
Alicja Kornet

Audytor Wewnętrzny
Bogumiła Wysocka 

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC
Joanna Wietrzykowska

Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji
Naczelnik wydziału
Mirosław Drewniacki

Wydział Spraw Obywatelskich
Naczelnik wydziału
Łukasz Roszkowski

Samodzielne stanowisko ds. współpracy z mediami
Monika Sawicka

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Artur Bohdanowicz

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Kierownik
Paweł Hasiuk