Koordynator do spraw dostępności:
Magdalena Kutz
Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Prawnego
Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Urząd Miasta i Gminy
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
pokój nr 7 (I piętro)
tel. 75 77 25 170
e-mail: magda.kutz@bogatynia.pl