Na podstawie art. 253 § 1 i 2 Kodeksu Postepowania Administracyjnego, w ramach przyjmowania skarg i wniosków Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia oraz Zastępca Burmistrza ds. Społecznych przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 12:00 do 15:00

Termin spotkania ustala się na wniosek interesanta za pośrednictwem Sekretariatu:

Sekretariat pokój nr 11, I piętro, ul. Daszyńskiego 1, Bogatynia

tel. 75 77 25 116 – 117