Na podstawie art. 253 § 1 i 2 kodeksu postepowania administracyjnego, w ramach przyjmowania skarg i wniosków Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia oraz Zastępca Burmistrza ds. Polityki Regionalnej przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 12 – 15, natomiast Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji w każdy poniedziałek w godzinach 13 – 15.

  

Termin spotkania ustala się na wniosek interesanta za pośrednictwem Sekretariatów:

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia oraz Zastępca Burmistrza ds. Polityki Regionalnej – Sekretariat pokój nr 11, I piętro, ul. Daszyńskiego 1, Bogatynia,

tel. 75 77 25 116 – 117

 

Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji – Sekretariat pokój nr 1, parter,

ul. 1-go Maja 29, Bogatynia,

tel. 75 77 25 330