Wykonuje obowiązki ustalone przez Burmistrza. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy.