Sołtys:

Zbigniew Wąsicki, ul. Główna 27, 59-921 Kopaczów, tel.696-314-004, adres e-mail: wasickizbigniew3@gmail.com
            
Skład Rady Sołeckiej kadencja 2019-2024:

1. Zbigniew Wąsicki- przewodniczący RS
2. Zbigniew Brejwo
3. Halina Dobrowolska
4. Grzegorz Bednarek
5. Zdzisław Spich
6. Michał Kotik
7. Grażyna Pietrzak