Sołtys:

Monika Listkiewicz - Krzewina 43 tel.: 782 164 806, adres e-mail: solectwokrzewina@gmail.com
            
Skład Rady Sołeckiej kadencja 2019-2024:

1. Monika Listkiewicz- przewodnicząca RS
2. Elżbieta Boryczewska
3. Anna Maciaszek
4. Dariusz Włosek
5. Izabela Włosek
6. Sebastian Urbaniak