Zakres zadań realizowanych przez filię Wydziału Komunikacji w Bogatyni:

 1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją (wyrejestrowaniem) i ewidencją pojazdów,
 2. Wydawanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu oraz zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej,
 3. Dokonywanie wpisów o ustanowieniu zastawu rejestrowego na pojeździe,
 4. Przekazywanie poprzez teletransmisję danych i informacji, do centralnej ewidencji pojazdów i kierowców,
 5. Wydawanie wniosków na prawo jazdy.