Przejdź do zbioru Uchwał Rady GiM Ă˘Â†Â’ Uchwały z 2004 roku  → Uchwała Nr XV/117/04