Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, może zostać udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U.2014.782 j.t.).

Z procedurą udostępniania informacji publicznych można zapoznać się pod hasłem Udostępnianie informacji publicznej