II kadencja od 1994 r. do 1998 r.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Imię i nazwisko Czas pełnienia funkcji
Janusz Adamski od 01.07.1997 r. do 23.04.1994 r.
Stanisław Radomski od 30.04.1996 r. do 20.05.1997 r.
Janusz Adamski od 20.05.1997 r. do 18.12.1997 r.
Zbigniew Szatkowski od 18.12.1997 r. do 17.03.1998 r.
Andrzej Grzmielewicz od 17.03.1998 r. do końca kadencji