Podatek od środków transportowych 2013 r.

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 810,87 zł
2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 352,74 zł
3. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1 623,28 zł


Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita - nie mniej niż: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita - mniej niż: Stawka podatku - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne  Stawka podatku - inny system zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12 13 2 420,00 zł 2 479,00 zł
13 14 2 491,40 zł 2 539,70 zł 
14 15 2 563,90 zł 2 498,70 zł
15 2 611,10 zł 2 598,60 zł
Trzy osie  
12 17 2 672,20 zł 2 732,00 zł
17 19 2743,40 zł 2 767,60 zł
19 21 2 779,10 zł 2 791,80 zł
21 23 2 803,30 zł 2 815,90 zł
23 25 2 827,40 zł 2 838,90 zł
25 2 817,20 zł 2 911,40 zł
Cztery osie
i więcej
12 25 2 911,40 zł 2 967,20 zł
25 27 2 984,00 zł 3 007,00 zł
27 29 3 019,50 zł 3 043,80 zł
29 31 3 055,30 zł 3 066,90 zł
31 3 073,60 zł 3 097,68 zł


Od ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów:
1. 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1 557,00 zł
2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 676,70 zł
3. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1 893,80 zł


Od ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyzszej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+przyczepa, ciągnik balastowy +przyczepa (w tonach) - nie mniej niż:  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+przyczepa, ciągnik balastowy +przyczepa (w tonach) - minej niż: Stawka podatku - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym  lub z zawieszeniem uważanym za równoważne: Stawka podatku - inne systemy zawieszenia osi jezdnych:
Dwie osie
12 18 2 110,50 zł 2 170,40 zł
18 25 2 230,20 zł 2 290,10 zł
25 31 2 349,90 zł 2 362,60 zł
31 2 374,00 zł 2 394,29 zł
Trzy osie i więcej    
12 40 2 252,00 zł 2 343,29 zł
40 3 032,20 zł 3 097,68 zł


Od przyczep i naczep, ktore łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez płatnika podatku rolnego)
1. od 7 ton do 9 ton włącznie 1 570,80 zł
2. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 623,28 zł


Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/
przyczepa +pojazd silnikowy (w tonach) - nie mniej niż: 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/
przyczepa +pojazd silnikowy (w tonach) - minej niż:
Stawka podatku - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym 
lub z zawieszeniem uważanym za równoważne:
Stawka podatku - inne systemy zawieszenia osi jezdnych:
Jedna oś
12 18 1 730,30 zł 1 762,90 zł
18 25 1 774,60 zł 1 787,10 zł
25 1 798,70 zł 1 810,20 zł
Dwie osie
12 28 1 750,30 zł 1 810,20 zł
28 33 1 771,00 zł 1 847,80 zł
33 38 1 847,00 zł 1 893,80 zł
38 2 338,30 zł 2 394,29 zł
Trzy osie i więcej
12 38 1 871,20 zł 1 893,80 zł
38 2 338,30 zł 2 394,29 zł